Rozdělení softwaru

Podle funkce můžeme software rozdělit na několik skupin (více v menu vlevo):
- Systémový software – umožňuje efektivní používání počítače
- Firmware – software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení…)
- Operační systém – spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy
- Aplikační software – umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost, například:
- Kancelářské balíky: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program, …
- Grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, …
- Vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač, …
- Zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.