Definice Softwaru

Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje. Software je protiklad k hardware, který zahrnuje všechny fyzické součásti počítače (elektronické obvody, skříň… Viz. absolventská práce Jana Štengla).