Firmware

Firmware je tzv. OS (operační systém) specifický pro dané zařízení. Je nahráván výrobcem do daného zařízení a lze ho aktualizovat (flashnout), dokonce je to v některých případech doporučováno, aktualizace firmware přináší nové rozšíření, opravy a vylepšení daného zařízení, samozřejmě pokud dané zařízení má k tomu předpoklady. Firmware, jak již bylo zmíněno, je nahráván firmou, proto označení "firm" jako firemní a "ware" jako software.