Asie - obecná charakteristika

Poloha, rozloha a členitost

Povrch

Vodstvo

Podnebí

Vegetace

Obyvatelstvo

Hospodářství

Doprava


Zpět